K.K.-tól !

Egy titkárnõ naplójából...Szeptember 1. hétfô

Ma keztem el dógozni itten a kájefténé. Nagy szerencsém vót, hogy pont éngemet választott ki a zügyvezetôigazgató, mer a többi jány is gyütt vóna ide szivessen. Amióta ez a kájefté itten van, azóta mindenki itt akar dógozni a falubúl. Érdekes, azelôtt senki sem akart dógozni eggyátalán. Na szóva' én leszek a titkárnôje a zigazgatónak. Szerencsém vót, pedig sokan gyüttek a zállásra jelenkezni. Igaz, a tizennyóc évemmel én vótam a legfiatalabb. Ki is ôtöztem ! Igaz, hogy a szoknyámat már rég kinôttem, de még bele tuttam bújni, igaz kicsit rövid vót. A blujzom meg a dédi hálóingébô van, csak a belsô béléset szettem ki. Kicsit vékony lett ettô, de azé jó. A zúj bugyimat is felakartam húzni, de nem tanátam sehó, a többi meg má a szennyesbe van, úgyhogy nem is husztam fô egyet se.

Szeptember 2. kedd

Ma is a zünneplô ruhámba jöttem. (Lázsd fejjebb.) Én nem tudom, mi a rossebb van itt, az összes pasi pont a zén íróasztalom elôtt ejti le a tollát. Ja, mer a zigazgató irodája elôtt kaptam egy asztalt, ottanülök. Aszt monta, hogy ma csak szokjam a lékkört, nem is ad munkát. Csak üjjek az asztalná, és mosolyogjak mindenkire, aki jön. Na, ez a pasi egy egész marék tollat ejtett le ! Vagy 5 percig szedegette.

Szeptember 3. szerda

Máma délbe a zigazgató odaut a zasztalom szélire, és aszt monta, hogy hónap fel kellene mennem a lakására este, mer sok diktánivalója gyut össze, és be akarja fejezni. Csak aszt nem értem, hogy mér nem napközben hozza ide ? Az apám az összes bugyimat kidopta tévedésbô, mer aszitte, hogy régi felmosórongyok. Igaz, kicsit má rongyosak vótak. Nade mind kidobni ?

Szeptember 4. csütörtök

Ma begyött a zirodába a szállitásvezetô, és monta, hogy szeggyek le neki egy dosszijjét a felsô szekrénybô. Hozott egy létrát is, arra másztam fel. Rendes vót, mer amíg fenn vótam, tartotta a létrát lenn, nehogy eldujjön. Igaz, hogy vagy tizenöt percig kerestette velem azt a rohatt papirt, de végül meglett. Rendes ember ez a szálitásvezetô is, mer nagyon segitett, mikó másztam lefele, fogott mindenhó, nehogy leessek. Szerintem valami baja van, mer ojan vörös meg izzatt vót, mint akit megütött a guta. Montam is neki, hogy mennyen el a zorvoshó.

Szeptember 5. péntek

Na, tennap este a fônök elvitt magáhó diktáni. Nagy ravasz ám ez a zember ! Ugy lopóztunk be a háccsó kapun, hogy a szomszédok meg ne lássák, hogy még itthon is dógzik. Aszonta, hogy így is eleget macerájják, hogy mindég csak a munkával törôdik. Szép, nagy lakásavan. Bementünk, maj aszonta, hogy üjjek le a zágyra. Hozott inni is, meg magának is. Valószinü nem bírgya a piját, mer tíz perc múva kigombóta az ingét, és nagyom bámút rám. Maj aszonta, hogy ha okos kislány lennék, akkó még sokra vihetném a zéletbe. Montam neki, hogy én ölég okos vagyok. Asziszem szédülôs fajta ez a zigazgató, mer mindég közelebb ut hozzám, hogy le ne essen a zágyró. Montam neki, hogy el kellene kezdeni a diktálást, me elmegy a zidô. Erre aszonta, hogy én csak düjjek hanyatt a zágyon, maj ô diktál... Hát, mit mongyak ? A franc gondóta vóna, hogy ESZT a városi népek diktálásnak híjják. Akkó mi a Jóskáva mindennap diktátunk a szénapalláson !

Szeptember 8. hétfô

Én nem tom, mi van enné a cégné ! Megôrutek ezek ? Mindenki diktáni akar !!! Montam is a fônöknek, hogy vegyen fel még néhány titkárnôt. Valami olyasmit morgott, hogy "nem lesz it kupleráj !" Hát az má nem lesz, mer van. Mer ojan rendetlenség van a raktárba ! Láttam, mikó a raktárvezetô diktát nekem !

Szeptember 9. kedd

Ma megmutatták a zuhanyzót, ahó bármikó zuhanyolhatok. Ki is próbátam ! Csak aszt tunnám, minek kell az a sok luk a falba ? Bisztos azokon megy ki a gôz, mer ojan szuszogásféle hallacott belôlük.

Szeptember 10. szerda

Megkérdeztem a fônököt, hogy eljöhetnek a barátnôim a falubó zuhanyóni, mer ott nincs ijen. Aszt monta, hogy csak akkor, ha mindijen szépek, mint én, de akkor is csak munkaidô után. Ma a szálitásvezetô diktát nekem a zuhanyzóba. Hogy ezeknek micsoda hüjeötleteik vannak !

Szeptember 11. csütörtök

Tennap délután ejöttünk a lányokka zuhanyóni. Mosmá bisztos, hogy a jukak a gôzöt szíjjk el, me most nagyon szuszogtak ! Nagyom szorgamasak itt a férfidógozók. Mikó ementünk a lányokka, a zösszes ott vót a zuhanyzó melletti raktárba és nagyon rakozsgatták a züres dobozokat egyik pócró a másikra. Otthon még diktátattam egyet a Jóskáva a disznóól mögött, asztán lefeküttem alunni.

Szeptember 12. péntek

Regge aszonta a fônök, hogy emehetek haza, mer délután kimegy az egész kájefté a szöllôjébe, meg jönnek a barátai is, és szójjak a barátnôjimnek is, meg pihennyek, mer mindenki diktáni akar nekünk. Ezek mikó dógoznak ?